Plan mot diskriminering

Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns under respektive förskola.