Välkommen till Kristen Förskola i Växjö!
Välkommen till Kristen Förskola i Växjö!

På Kristen förskola genomsyras hela vår verksamhet av vår kristna värdegrund.

Vi förmedlar glädje och trygghet till varje barn genom att konkret visa barnen att de är unika och värdefulla. Vi vill ge barnen en stabil grund att stå på och värderingar som håller hela livet.

Aktuellt

Våra förskolor håller stängt för studiedagar 10/6 & 12-13/8 2024.

Arbetet på våra förskolor är uppbyggt utifrån läroplanen (Lpfö18).

 

Vi stimulerar barnens intresse för matematik. Vi låter barnen undersöka sin omvärld och i samspel med andra upptäcka och utforska matematiska begrepp och sammanhang i sin vardag.

Vi arbetar med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer och lägger därmed en grund för barns läs- och skrivutveckling.

Vi ger barnen ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro. Vår verksamhet ska hjälpa barnen att förstå hur livet kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö i både nutid och framtid.

Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig estetiskt - i lek, bild och form, musik, dans, rörelse och drama - detta för att ge barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och hitta sina egna uttryck.