Förskolan Klippan

Förskolan Klippan har funnits sedan 2008 på Hovshaga i Växjö och håller till i en marklägenhet med gård mot skogen.

Klippan är en plats för lek, lärande och utforskande inne som ute. Gården ger barnen många lekmöjligheter och utanför staketet har vi tillgång till skog, fotbollsplan och lekplatser att besöka och utforska.

På Klippan arbetar vi med projekt/teman som genomsyrar hela verksamheten, eftersom det skapar förutsättningar för att barnens lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande och att olika sätt att lära bildar en helhet.

Det erbjuds att enskilt och i grupp utforska, fördjupa sig, ställa frågor, söka svar och lösningar i projektarbetet.

Vår kock lagar mat med råvaror som är KRAV-certifierade

Förskolan Klippans likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018