Förskolan Klippan

Förskolan Klippan är vår allra nyaste förskola, som tidigare funnits sedan 2008 på Hovshaga i Växjö. Förskolan ligger nu i bottenvåningen av Equmeniakyrkan, i hörnet Kungsvägen och Mörners väg.

Klippan är en plats för lek, lärande och utforskande inne som ute. Gården ger barnen många lekmöjligheter och utanför staketet har vi nära till centrum där vi gärna handlar på torget, går till biblioteket eller utforskar någon av staden fina lekplatser.

På Klippan arbetar vi med projekt/teman som genomsyrar hela verksamheten, eftersom det skapar förutsättningar för att barnens lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande och att olika sätt att lära bildar en helhet.

Det erbjuds att enskilt och i grupp utforska, fördjupa sig, ställa frågor, söka svar och lösningar i projektarbetet.

Vår kock lagar mat med råvaror som är KRAV-certifierade.

Likabehandlingsplan Klippan HT23/VT24