Styrelse

Ordförande: Göran Kannerby

Vice ordförande: Åsa Björkman

Ledamöter: Dan Markusson, Sofia Mårtensson Porle, Magnus Svensson, Elisabet Tunström, Karin Ellström

Suppleant: Andreas Lind och Barbro Tyrberg

Adjungande ledamöten: Marie Svensson, Birgitta Hjertberg