Styrelse

Ordförande: Göran Kannerby

Vice ordförande: Sofia Mårtensson Porle

Ledamöter: Dan Markusson, Malin Stadig Lundgren, Magnus Svensson, Elisabet Tunström, Karoline Thörne

Suppleant: Andreas Lind och Barbro Tyrberg

Adjungande ledamöten: Marie Svensson, Emma Eryd, Birgitta Hjertberg