Rektor

Rektor för Kristen förskola i Växjö är Emma Eryd.

Telefon:  070-5301618

Epost: emma.eryd@kristenforskola.se

Biträdande rektor är Annika Hellbring.

Telefon:  070-5301696

Epost: annika.hellbring@kristenforskola.se