Rektor

Rektor för Kristen förskola i Växjö är Emma Eryd.

Telefon:  0705-301618

Epost: emma.eryd@kristenforskola.se