Rektor

Rektorer för Kristen förskola i Växjö är Marie Svensson & Emma Eryd.

Telefon: 0708-336577      0705-301618

Epost: marie.svensson@kristenforskola.se
emma.eryd@kristenforskola.se