Regler och villkor

Kristen förskola använder sig av samma regler och riktlinjer som Växjö kommuns förskolor.
Du hittar den senaste versionen på kommunen hemsida eller via länken på denna sidan.

Regler och villkor för barn i förskolan