Profil

På Kristen Förskola genomsyras hela vår verksamhet av vår kristna värdegrund. Vi förmedlar glädje och trygghet till varje barn genom att konkret visa barnen att de är unika och värdefulla.

Vi vill ge barnen en stabil grund att stå på och värderingar som håller genom hela livet.

Som en röd tråd genom allt vi sysslar med löper "Den gyllene regeln", som Jesus formulerade så här: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Kristen Förskola har funnits med i Trovärdigt som ges ut av svenska kyrkan i Växjö. Här kan ni läsa artikeln "Trovärdigt - Kristen Förskola".