Klagomålsrutiner

KLAGOMÅLSRUTINER

Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och därför är alla synpunkter från barn, föräldrar och allmänhet viktiga för oss.

Om du är missnöjd med något

Känner du dig missnöjd med något i vår verksamhet, vill vi få veta detta. Vi har då möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller rätta till det som har gått fel.

I första hand ta kontakt med berörd personal på respektive förskola.

Kompassen

Tel.  076-1400207, kompassen@kristenforskola.se

Maria

Tel. 076-1400873,  maria@kristenforskola.se

Klippan

Tel. 076-1400871, klippan@kristenforskola.se

Källan

Tel. 076-1400874, kallan@kristenforskola.se

Om inte problemet kan lösas så ta kontakt med vår rektor.

Emma Eryd

Tel. 0705-301618

emma.eryd@kristenforskola.se 

Om du trots kontakt med rektor känner att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår styrelseordförande.

Göran Kannerby

Tel. 072-0803498

gkannerby@hotmail.com

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan. Använd avsedd blankett Klagomålsrutiner

Du kommer att få ett skriftligt svar inom 14 dagar.

Alla synpunkter/klagomål, såväl muntliga som skriftliga dokumenteras inom Kristen förskola