Klagomålsrutiner

KLAGOMÅLSRUTINER

Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och därför är alla synpunkter från barn, föräldrar och allmänhet viktiga för oss.

Om du är missnöjd med något

Känner du dig missnöjd med något i vår verksamhet, vill vi få veta detta. Vi har då möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller rätta till det som har gått fel.

I första hand ta kontakt med berörd personal på respektive förskola.

Kompassen
076-1400207
kompassen@kristenforskola.se

Maria
076-1400873
maria@kristenforskola.se

Klippan
076-1400871
klippan@kristenforskola.se

Källan
076-1400874
kallan@kristenforskola.se

Om inte problemet kan lösas så ta kontakt med vår rektor eller biträdande rektor.

Emma Eryd, rektor
070-5301618
emma.eryd@kristenforskola.se

Annika Hellbring, biträdande rektor
070-5301696
annika.hellbring@kristenforskola.se

Om du trots kontakt med rektor känner att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår styrelse.

Göran Kannerby, styrelseordförande
072-0803498
gkannerby@hotmail.com

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan. Använd avsedd blankett Klagomålsrutiner

Du kommer att få ett skriftligt svar inom 14 dagar.

Alla synpunkter/klagomål, såväl muntliga som skriftliga dokumenteras inom Kristen förskola.