Föräldraråd

Föräldrarådet ska ge föräldrar möjlighet att vara med och påverka verksamheten i våra förskolor inom ramen för de nationella målen.

Föräldrarådet består av föräldrar från varje förskola, rektor samt en pedagog. Alla föräldrar är välkomna att delta. Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Kommande föräldraråd är den 28 maj 2024.