Föräldraråd

Föräldrarådet ska ge föräldrar möjlighet att vara med och påverka verksamheten i våra förskolor inom ramen för de nationella målen.

På Kristen förskola består föräldrarådet av representanter från varje avdelning, förskolechef samt en pedagog. Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Föräldrarådetsmöten är öppet för den som vill komma.

Under den rådande pandemin ligger vårt föräldraråd vilande.